Peričnik

 
Ureditvena dela na hudourniku
 
pokvarjena datoteka